Thứ Ba - 15/10/2019

Địa chỉ: Nhà Xưởng Khu Công nghiệp Sài Đồng - Thạch Bàn- Long Biên- Hà Nội.

VPĐD: Số 152 Đường Cổ Linh - Long Biên - Hà Nội - TEL: 0436 700 289 * FAX: 0436 700 299